i3、i8要絕種了


寶馬i3同i8要絕種啦~2部外觀科幻,跳脫既混能/電動車將同大家講再見。寶馬指出i3同i8己完成其「存在意義」,未來唔會為佢地出後續車。

寶馬決定「i系列」將會同主流車款融合,但未來亦唔排除會以限量或訂造方式推出1至2部i系列車款。心急想知寶馬會出咩電動/混能車?寶馬先前除左係推出i3、i8期間注冊左i1至i9既名外,仲注冊左ix1至ix9!係SUV大行其道既日子中,電動或混能 SUV好快就會成為主流車款啦。相信好大機會係短期內見到寶馬將佢地推出市場。

此而家到2025年,寶馬預定將會推出11部電動車,你地又期待寶馬電動車嗎?

 

想關注更多關於車既消息留意住 News & Reviews!

想睇更多關於車既嘢?立即讚好我地 Facebook Page 同 follow 我地既 Instagram